Studia wybierane przez kobiety

Kierunki pedagogiczne - przegląd »
Kierunki humanistyczne - przegląd »


Rok akademicki 2018/2019

ogółem
1230254
kobiety 57,7% 713451
mężczyźni 42,3% 516803


ogółem kobiety mężczyźni kobiety
uniwersytety 363565 242020 121545 67%
Wyższe szkoły techniczne 235134 84465 150669 36%
Wyższe szkoły rolnicze 56747 33890 22857 60%
Wyższe szkoły ekonomiczne 173390 102027 71363 59%
Wyższe szkoły pedagogiczne 39902 30001 9901 75%
Uniwersytety medyczne 65423 47516 17907 73%
Wyższe szkoły morskie 7387 2205 5182 30%
Akademie wychowania fizycznego 19383 10263 9120 53%
Wyższe szkoły artystyczne 16813 11264 5549 67%
Wyższe szkoły teologiczne 5048 2170 2878 43%
Szkoły resortu obrony narodowej 17816 5601 12215 31%
Szkoły resortu spraw wewnętrznych i administracji 4478 974 3504 22%Dla porównania za rok akademicki 2012/2013


Poniżej tabelka ze szczegółowymi danymi

grupa

ogółem

kobiety

% kobiety

opieki społecznej

7 366

6 370

86,5%

pedagogiczna

174 405

139 141

79,8%

medyczna

127 948

96 769

75,6%

usług dla ludności

55 126

39 546

71,7%

humanistyczna

116 706

83 493

71,5%

biologiczna

27 920

19 916

71,3%

weterynaryjna

4 756

3 379

71,0%

artystyczna

32 870

22 593

68,7%

społeczna

176 152

121 012

68,7%

dziennikarstwa i informacji

21 320

14 457

67,8%

fizyczna

26 252

16 781

63,9%

matematyczna i statystyczna

17 754

11 283

63,6%

ekonomiczna i administracyjna

350 567

222 377

63,4%

prawna

55 122

32 204

58,4%

rolnicza, leśna i rybactwa

23 226

11 409

49,1%

ochrony środowiska

28 027

13 438

47,9%

produkcji i przetwórstwa

64 042

29 946

46,8%

ochrony i bezpieczeństwa

53 095

22 581

42,5%

architektury i budownictwa

83 431

34 036

40,8%

inżynieryjno-techniczna

139 334

31 575

22,7%

usług transportowych

19 283

4 077

21,1%

informatyczna

72 225

8 644

12,0%źródło: GUS
Polityka Prywatności